Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Emmen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74871137. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@marqmedia.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 juli 2020.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u een contactformulier van Verantwoordelijke invult. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren en het opnemen van contact met u. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht moeten worden ingevuld. Dit betreft uw naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres zodat Verantwoordelijke contact met u kunnen opnemen.

Google Analytics

Verantwoordelijke maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van verantwoordelijke gebruikt wordt, om rapporten over de website aan verantwoordelijke te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Verantwoordelijke heeft hier geen invloed op. Verantwoordelijke heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van Verantwoordelijke heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@marqmedia.nl.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@marqmedia.nl.